Engelsk

CIRCULAR DESIGN

RE 

THINK AND DO

80% of the product's environmental impact is determined in the design phase

 

Europe Commission, The 7th Environment Action Programme

towards 2020

WE DO

 

Hos RE skaber vi forståelse for hvorledes design thinking og design metoder kan understøtte og udvide vækstpotentialet for cirkulær forretningsmodel.


Da 80% af produkters miljøbelastning fastlægges i designfasen og dermed er med til at påvirke alle led i værdikæden ser vi hos RE det relevant at formidle og guide i hvordan man som designer eller organisation strategisk kan anvende designmetoder til at gå fra lineær til cirkulær produktion.


Vi indgår som strategiske designteam hvor vi tilbyder både korte og lange forløb inden for rådgiving, workshops, sprintforløb eller undervisning alt efter hvad der passer til de behov I har for overgangen til en cirkulær forståelse. 

 

 

OUR APPROACH


Hos RE arbejder vi ud fra 3 overordnede begreber /

 

 

RE-THINK 

At forstå det cirkulærer mindset før man kan indarbejde cirkulær økonomi i

en organisation eller designafdeling 

 

RE-DO

At retænke måde hvorpå man designer samt indarbejde en forståelse for hvordan produktet kan indgå i nye kredsløb

At skabe forståelse for hvad cirkulær design påvirker i alle led af værdikæden. 

 

RE-COLLABORATE

At se værdi i at samskabe for at udvikle cirkulær design


 

 

.

WORKSHOPS

UNDERVISNING

WE ARE

Som designteam med baggrund inden for industriel design, grafisk design og eksklusiv emballage, har vi tilsammen en bred erfaring indenfor designbranchen.

Vi har gennem mange år haft fokus på cirkulær design forståelse og strategiudvikling og vil derfor kunne hjælpe med /.


At rådgive og vise metoder til at gå mod en bæredygtig udvikling og understøtte vækstpotentialet for cirkulær produktion og mindset.

 

At forstå materialernes egenskaber og ressourcer og muligheder for anvendelse i nye kontekster

 

At fokusere på den bæredygtige udvikling, materialerne gennemgår i en designproces


At se muligheder for at flytte arbejdskraft og produktionsomkostninger til nye stadier i de cirkulære processer. 


At forholde os til såvel produktions- samt distributionsmuligheder med cirkulær økonomi for øje

 

At formidle, hvordan virksomheder kan skabe en visuel identitet for herigennem at underbygge deres afsæt i cirkulær design.

 
RÅDGIVING

COCREATION

Vores erfaringer dækker et bredt område på tværs af designbranchen, 

hvor vi har samarbejdet med følgende virksomheder 

/

BY LASSEN

PHILIPS LIGHTNING

GEORG JENSEN

NICO DESIGN

EMBACOLLAGE

BECKSÖNDERGAARD

SOFIE SCHNOOR

SOFT GALLERY

PIECES

LYSFABRIKKEN

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB

CPH BLDG

SØGAARD ØKOLOGI

KUA

KØBENHAVNS SKOLEHAVER

 

 

 

 

 

 

CONTACT


 

 

 

mail@re-do-think.com