RE

UNDERSTAND  A

SUSTAINABLE FUTURE

THROUGH CIRCULAR DESIGN

DOTHINK

80% of the product's environmental impact is determined in the design phase

 

Europe Commission, The 7th Environment Action Programme towards 2020

RE·DO·THINKHos RE·DO·THINK har vi fokus på hvordan design kan anvendes som strategisk og praktisk problemløser i forhold til at skabe et cirkulært samfund.


RE·DO·THINK er et designfællesskab, der tilbyder workshops, oplæg og sparring inden for cirkulær design forståelse. 


Med fokus på cirkulær designforståelse guider og vejleder vi designstuderende, den enkelte designer, designafdelinger, designbranchen og større organisationer, til at anvende cirkulær designforståelse strategisk i omlægning af arbejdsprocesser, produktionsmetoder, i produktudvikling eller organisationer for fremover at opnå et cirkulært afsæt for vækst.


Vi tror på at design har en vigtig rolle mod et bæredygtigt samfund og at det er gennem re-thinking og re-doing i designprocesser at designere og designfirmaer kan være i stand til at ændre deres mindset mod en mere cirkulær udvikling.


RE·DO·THINK tilbyder sparring og vejledning i at arbejde med design, hvor re-thinking og re-doing, inddrages i processer og produktudviklingsforløb, for at skabe en forståelse for cirkulær design.


Herved giver vi designvirksomheder mulighed for at //

  • Forstå hvordan man kan omdanne lineær produktion og tænkning til cirkulær produktion og mindset, mod en mere bæredygtig udvikling
  • Arbejde endnu mere cirkulært end de allerede gør gennem kendskab til cirkulær design- thinking og doing, for på denne måde at arbejde med cirkularitet på strategisk niveau.

 

 I RE·DO·THINK har vi udviklet et dialogværktøj, som giver indsigt i designeres metoder og samarbejdsmuligheder gennem hele produktcyklussen. Det er et dialogværktøj som hjælper designere til at forstå det strategiske og praktiske arbejde med cirkulær design.
 

 

 

OUR APPROACH

 

 

RE-THINK 

Hos RE·DO·THINK mener vi det er nødvendigt først at opnå en helt fundamental forståelse af cirkularitet i arbejdet med design.

I det man opnår et cirkulært mindset, kan man begynde at arbejde med begreber og metoder, for herefter at anvende det i designudvikling, i designorganisationer eller i strategiske kontekster.

Derfor hjælper vi med at skabe en grundlæggende forståelse for cirkulær design thinking. 

 

RE-DO

For at kunne udvikle designprodukter, designservices eller designstrategier ser vi hos RE·DO·THINK at det er vigtigt, at re-tænke designprocedurer og fremstillingsmuligheder gennem hele designprocessen.

På denne måde skaber vi forståelse for hvordan designprodukter kan indgå i nye cirkulære kredsløb, services og strategier, for at opnå cirkularitet i det daglige arbejde og herved nye forretningsmuligheder.

Vi hjælper med at igangsætte og forankre cirkulær design thinking for at skabe forståelse for hvorledes man går fra at forstå cirkulær design til at kunne agere ud fra denne forståelse. 

 

RE-COLLABORATE

Som designere har vi hos RE·DO·THINK opnået den grundlæggende forståelse for at kunne arbejde med cirkulær design og kunne se mere værdi i at samskabe med andre designere, leverandører og producenter på tværs af faggrupper.

Dette mener vi er fundamentet for et stærkt cirkulært designafsæt. Derfor er et af vores vigtige områder også at kunne guide i hvorledes man via samskabelse kan udvikle og skabe større værdi for ens nuværende arbejde som designer eller organisation.


 

 

.

OPLÆGFra 1 times oplæg til formidlingsforløb over en længere periode.


Vores oplæg er basseret på at vi introducerer til designprocessen og forståelsen for cirkulære systemer, samt det biologiske og tekniske kredsløb.

Samtidig understøtter vi den cirkulære designviden i den eksisterede kontekst, inden for et konkret emne, eller konkret problematik eller produkt.


Oplægget indeholder som oftest en introduktion til cirkulær tænkning og efterfølgende en indføring i forskellige designtilgange.


Ud fra metoder og teorier forklares og visualiseres hvordan de deltagende kan tænke cirkularitet ind i konkrete emner, som de arbejder med og de eksisterende forløb og procesgange udfordres. Alt sammen for at forankre en forståelse for hvad cirkularitet kan tilføre i organisationers arbejdsprocesser.

WORKSHOPSFra 2 timers workshopforløb til en 1 uges workshopforløb.


Vores workshops er basseret på vores mobile lab og hertil hørende cirkulære design dialogværktøj og fokuserer på forståelsen for principperne bag cirkulært design. 


Der vil være en introduktion til cirkulær tænkning og efterfølgende en indføring i forskellige designtilgange, som man kan anvende for at skabe mere cirkulære designprodukter eller services.  


Deltagerne føres og guides gennem zoner eller scenarier og stilles over for udfordringer, der bygger på cirkulær forståelse. Alt sammen for at forankre en forståelse for hvad cirkularitet kan tilføre.


Workshoppen bygges op over temaer vi stiller eller konkrete problematikker deltagerne står over for at skulle løse.

SPARRINGFra 2 timers sparring til løbende sparring gennem en udviklings -og implementeringsperiode, fra start til slut i processen. 


Vores sparringsforløb er basseret på individuelle problematikker eller behov for forståelse for hvordan cirkularitet kommer ind i konkrete cases, forløb, systemer eller organisationer.

Her går vi ind og tager afsæt i en eksisterende kontekst og først og fremmest ser på problemstillingen herved samtidig med at vi lokaliserer, om det er i det enkelte led, at vi ser der skal fokuseres på, eller et andet sted i processen, ud fra ønsker og dialog med de deltagende.


Alt sammen for at forankre en forståelse for hvad hvordan cirkularitet kan tilgås i eksisterende forløb og processer og hvordan man som organisation, studerende, underviser eller designer kan målrette arbejdet mod en cirkulær fremtid og dermed nå nye samarbejdsmuligheder og vækstpotentialer.

  

RE·DO·THINK as a DIALOGUE DESIGN TOOL

Vores design tool kit RE·DO·THINK er udviklet i forbindelse en 2 årig efteruddannelse; Master i Design på KADK, hvor vores fælles masterafhandlings omdrejningspunkt var at skabe grundlæggende cirkulær designforståelse hos designstuderende, den enkelte designer eller designundervisere samt organisationer, som arbejder med design.

Vi ser at det grundlæggende cirkulære mindset skal være til stede for at kunne agere i det cirkulære designfelt.


Derfor har vi designet vores tool kit så det kan anvendes til dialog og udvikling i sparrings- og undervisningsforløb. RE·DO·THINK  tool kit anvendes som mobilt lab og bruges som oplysnings-og undervisningsforløb på en både fysisk lokation eller i eksterne lokaler. 
 

 

 

mail@re-do-think.com


Tenna / 25721595

Helle / 20929141 

 

 

 

WE ARE


RE·DO·THINK består af to designere, med baggrund indenfor industriel- og grafisk design, herunder eksklusiv emballage, hvor arbejdet med cirkularitet gennem mange år har været et vigtigt parameter i udvikling af designprodukter og designstrategier. 

Dette betyder, at vi hver trækker på over 10 års praktisk og strategisk erfaring som designere på tværs af designbranchen, som vi bruger som afsæt til dialogen med vores kunder om cirkulær designudvikling. Vi har erfaring med at implementere cirkulære designprocesser og strategier såvel internt hos ledelser og medarbejdere samt eksternt hos kunder og leverandører.

 

Udpluk af designvirksomheder og institutioner, som vi har samarbejdet med //

BY LASSEN, PHILIPS LIGHTNING, GEORG JENSEN, NICO DESIGN, EMBACOLLAGE, BECKSÖNDERGAARD, SOFIE SCHNOOR, SOFT GALLERY, PIECES, LYSFABRIKKEN, FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB, CPH BLDG, SØGAARD ØKOLOGI, KUA, KØBENHAVNS SKOLEHAVER, HOLTE TEXTILSKOLE m. fl

 

 Derudover samarbejder vi også på tværs af andre brancher og har derfor et stort netværk som vi kan trække på hvis behovet for samskabelse eller ekstern specifik sparring opstår i forbindelse med vores konsulentydelser eller undervisningsforløb.Vi glæder os til at samarbejde med jer om en cirkulær fremtid.
CONTACT